سیاسی

“آرتاک بگلاریان”: تشویق و استقبال از بازگشت مردم به آرتساخ در مرکز توجه دولت قرار دارد

آرتاک بیگلریان مشاور ریاست جمهوری آرتساخ روز گذشته اعلام کرده است که در حال حاضر تعداد افرادی که در آرتساخ سکونت دارند به 110-105 هزار نفر می رسد. وی افزود که حدود 40-35 هزار اهل آرتساخ هنوز در ارمنستان بسر می برد. به گفته آقای “بگلاریان”، بر اثر چنگی که آذربایجان علیه آرتساخ آغاز کرد، بیشتر از 10 هزار نفر بی خانمان مانده اند و این مشکل توسط دولت آرتساخ حل شده است. وی در ادامه گفت:در حال حاضر، یکی از اولویت های دولت آرتساخ تشویق و استقبال از مردم برای بازگشت به آرتساخ می باشد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا