سیاسی

روسای مشترک گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا با وزرای خارجه ارمنستان و آذربایجان گفت‌وگو کردند

“ایگور پوپوف” (روسیه)، “استفان ویسکونتین” (فرانسه) و “اندرو شوفر” (آمریکا)، روسای مشترک گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا با “آرا آیوازیان” و “جیحون بایراموف”، وزرای امور خارجه ارمنستان و آذربایجان گفت‌وگو کردند. در بیانیه که گروه مینسک دراین ارتباط منتشر کرده آمده است: روسای مشترک 16 فوریه / 28 بهمن ماه، از طریق ویدئو کنفرانس به طور جداگانه با “آرا آیوازیان” وزیر امور خارجه ارمنستان و “جیحون بایراموف”، وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان گفت‌وگو کردند. در این گفت‌وگو “آنجی کاسپرشیک”، نماینده شخصی رئیس سازمان امنیت و همکاری اروپا نیز حضور داشت. روسای مشترک در گفت‌وگو با هر کدام از وزیران خارجه ضمن تبادل مفصل و پرمحتوای افکار در جهت حمایت از برقراری ثبات در منطقه، در مورد مسائل مربوط به استانداردها، نحوه و روند میانجی‌گری به مذاکره پرداختند.منبع: آراکس نیوز

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا