بین الملل

آموزش حرفه ای و فنی نیروهای حافظ صلح ارمنستان بررسی شد

فرمانده پایگاه نظامی از محل دائمی گروه ارمنستان بازدید کرد تا آموزش حرفه ای و خدماتی سربازان ارمنی را که در یک مأموریت حفظ صلح در کوزوو حضور داشتند ، بررسی کند.”گاگیک میکایلیان” فرمانده گروه نیروهای حافظ صلح ارمنی گزارشی را درباره شرایط خدمات صلحبانان ارمنستان و کارهای انجام شده را ارائه داد.صلحبانان نیروهای مسلح ارمنستان از خود آمادگی بالا نشان داده و به طور کامل وظایف تعیین شده را انجام داده اند. سطح آمادگی صلح بانان ارمنی مورد ارزیابی قرار گرفته است.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا