سیاسی

محاسبه تأثیر رفع انسداد در اقتصاد ارمنستان در حال حاضر امکان پذیر نیست: رئیس کمیته درآمدهای دولتی ارمنستان

“ادوارد هوانیسیان” ، رئیس کمیته درآمدهای دولتی ارمنستان در یک جلسه توجیهی با خبرنگاران به این موضوع که رفع انسداد زیرساخت ها بر اقتصاد ارمنستان چگونه تأثیر می گذارد، اشاره کرده است. وی گفته است که گزارش نهایی در این باره فعلا تهیه نشده است. وی در ادامه گفته است: معلوم نیست که رفع انسداد برای حوزه های اقتصادی چه تاثیراتی را به همراه خواهد داشت و چه امکاناتی برای توسعه حوزههای اقتصادی فرآهم خواهد شد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا