Top

آرا آیوازیان خودداری از تحویل اسیران ارمنی را نقض قوانین بین المللی می داند

آذربایجان موانع مصنوعی   برای تحویل  سریع اسرای جنگی  ارمنی  ایجاد می کند. به گزارش  آرمن پرس  ای مطلب را  آرا آیوازیان وزیر امور خارجه ارمنستان   در مصاحبه با  ریا نوستی بیان کرد  . وی خاطرنشان كرد كه بازگشت اسیران جنگی   با اعلامیه 9 نوامبر سال 2020 پیش بینی شده است  و ارمنستان قبلاً به تعهد خود در مورد بازگرداندن اسیران جنگی  بر اساس  “همه در برابر  همه” عمل کرده است.  آذربایجان   از پذیرفتن واقعیت اسیر کردن نظامیان و غیرنظامیان ارمنی خودداری می کند.

آرا آیوازیان با بیان اینکه بازگشت سریع و ایمن همه اسیران جنگی در اولویت است ، گفت:  چنین رفتارهای آذربایجان نه تنها با موازین حقوق بشردوستانه بین المللی مغایرت دارد ، بلکه بیانیه سه جانبه را نقض می کند.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا