Top

روزنامه “جمهوری ارمنستان”: رستاخیز ارتش ارمنستان همسایگان ما را نگران می کند

روزنامه ” جمهوری ارمنستان ” در یکی از مقاله های خود نوشته است :  هر  ارمنی باید از یک طرف کتاب (دانش) داشته باشد و از سوی دیگر سلاح. فقط از این طریق می توانیم دولت و هویت ملی خود را حفظ کنیم. مورد اول به ما در توسعه و همگام شدن با زمان کمک می کند و مورد دوم امنیت جسمی ما را تضمین می کند. به شرطی که  اهداف و  منافع کشورهای مختلف در منطقه با هم برخورد کنند ، گزینه دیگری نداریم.

شعارهای جنجالی ترک-آذربایجانی اکنون هیچ مرزی نمی شناسد ، اما دو چیز روشن است .  اگر   ترک اظهاراتی در مورد حاکمیت کشور ما ارائه دهد ، آنها از برنامه های  خود  ناشی می شوند ، که قطعاً اقدامات واضحی به دنبال خواهد داشت.  رستاخیز    ارتش ارمنستان پس از جنگ سال گذشته ، دشمنان ما را  نگران می کند. مهمترین نتیجه ای که ما باید از همه اینها بگیریم این است که هر ارمنی باید به  تقویت ارتش  کمک کند.

مجلس ملی آرتساخ  با صدور بیانیه مهمی اعلام کرده است که    سرزمینهای جمهوری  آرتساخ  تحت کنترل آذربایجان  مناطق  اشغال شده توسط آذربایجان اعلام می شوند .  تجاوزهای جمهوری آذربایجان به جمهوری  آرتساخ  و اشغال سرزمین های ذکر شده نمی تواند هیچگونه تأثیر قانونی بر روند تعیین وضعیت و مرزهای جمهوری  آرتساخ  در جریان مذاکرات آینده داشته باشد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا