بین الملل

بیگانه هراسی در آذربایجان

گروهی از سازمان های جامعه مدنی حقوق بشر از ارمنستان ​​و از آرتساخ گزارشی در مورد بیگانه هراسی در آذربایجان تهیه كرده اند كه مختصراً وضعیت نفرت ضد ارمنی در آذربایجان را كه تهدیدی برای ارمنستان است ، تشریح می كند . این گزارش برای سازمان های بین المللی حقوق بشر ، از جمله سازمان ملل متحد ، شورای اروپا ، سازمان امنیت و همکاری اروپا و پیمان ناتو تهیه شده است که هدف از آن شناختن حق تعیین سرنوشت مردم آرتسارخ برای جلوگیری از پاکسازی قومی می باشد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا