Top

بهبود جایگاه ارمنستان در فهرست کشورهای دارای اقتصاد آزاد

بنیاد هریتیج (Heritage Foundation) در جدیدترین گزارش خود از ارزیابی شاخص آزادی اقتصادی کشورهای جهان در سال 2021 ارمنستان  را میان کشورهای ” “عمدتاً آزاد” رتبه بندی کرد. ارمنستان در یک سال  اخیر جای  خود را با 13 امتیاز بهبود بخشیده و رتبه 32 را از 178 کشور جهان بدست آورده است و از کشوری با اقتصاد “نسبتاً آزاد” وارد عرصه کشورهای دارای اقتصاد  “عمدتا ً آزاد”  شده است.  با این شاخص ارمنستان در میان کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی ارو آسیا جلو می باشد و علاوه بر این ،  امتیازات کسب نموده آن از میانگین منطقه و جهان بالاتر است.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا