بین الملل

سازمان جهانی بهداشت به ارمنستان در تمامی مراحل فرآیند واکسیناسیون کووید-19 کمک خواهد کرد

دفتر سازمان ملل متحد در ارمنستان گزارش می دهد که اتحادیه اروپا 40 میلیون یورو در اختیار 6 کشور  مشارکت شرقی از جمله ارمنستان برای کمک به اجرای برنامه های سازمان جهانی بهداشت قرار خواهد داد. هدف از این کمک اجرای موثر و ایمن مراحل فرآیند واکسیناسیون کووید-19 در ارمنستان می باشد.سازمان جهانی بهداشت به ارمنستان در تمام مراحل فرآیند واکسیناسیون COVID-19 از جمله آمادگی، توزیع و نظارت کمک خواهد کرد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا