بین الملل

بناهای تاریخی ارامنه در مناطق اشغالی آرتساخ با خطر نابودی روبرو هستند

“داوید بابایان” وزیر امور خارجه آرتساخ در یک مصاحبه با خبرگزاری “آرمن پرس” به اقدامات ذربایجان در سرزمین های اشغالی آرتساخ اشاره و آن را یک نسل کشی فرهنگی عنوان کرده است. لازم به تاکید است که دولت باکو به نابودی و ویران آثار تاریخی و فرهنگی ارامنه در مناطق آرتساخ که تحت نظارت خود قرار دارد، ادامه می دهد. وزیر امور خارجه آرتساخ گفت: آذربایجانی ها تاریخ ما را به خوبی می دانند – تخریب کلیسای کاناچ ژام چیزی نیست جز پیام رئیس جمهور آذربایجان مبنی بر اینكه اگر بتوانند سرتاسر آرتساخ را ​​تصرف كنند ، این كار را تکرار كرد. اقدامات آذربایجان در قبال بناهای تاریخی و فرهنگی ارمنستان ادامه و تجسم سیاست فاشیستی به روشهای نفرت انگیز و خطرناک است. این اقدامات آذربایجانی ها با اقدامات انجام شده توسط تروریست ها در خاورمیانه و تخریب آثار جهانی تفاوتی ندارد. تنها تفاوت بدتر و خطرناک تر ، این است که اگر بناهای تاریخی و فرهنگی جهان در خاورمیانه توسط برخی از گروه های تروریستی تخریب می شود، پس در آرتساخ این اقدامات توسط دولت باکو انجام می شود.لازم به تاکید است که “کلیسای سبز” شوشی ویران شده است.بناهای تاریخی ارامنه در مناطق اشغالی جمهوری آرتساخ با خطر نابودی روبرو هستند.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا