Top

کارشناس: منافع روسیه و ترکیه در قطب های مخالف قرار دارد

روابط ارمنستان و روسیه  دارای معنی ضمنی  مهمی  می باشند. روسیه منافع خود را در منطقه دنبال می کند که با منافع ترکیه و آذربایجان سازگار نیست و این        بدیهی است این مطلب را روبن ملکونیان رییس دانشکده شرق شناسی دانشگاه دولتی ایروان ضمن دیدار با خبرنگاران بیان کرد.

 وی گفت : از یک طرف ، ترکیه یک کشور خصمانه با ما است ، از طرف دیگر ، روسیه متحد ما است. منافع روسیه و ترکیه در قطب های مخالف قرار دارد.  لازم است از فرصتهای مثبت ناشی از روابط ارمنستان و روسیه به ویژه پس از امضای بیانیه در 9 نوامبر ، زمانی که روسیه با گسترش حضور خود ، شروع به انجام یک مأموریت حفظ صلح در آرتساخ کرد ، حداکثر  استفاده شود.   

ملکونیان خاطرنشان کرد: جنایات دشمن بی پاسخ ماند و متحد ما نقش مهمی در خاتمه جنگ داشت ، بنابراین درک صحیح و ارزیابی جامعه از اهمیت بیشتری برخوردار است.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا