بین الملل

درکلیسای جامع غازانچتسوتس در شوشی مراسم دینی برگزار نخواهد شد:مذاکرات صورت گرفته بی نتیجه بود

اسقف اعظم “ورتانس آبراهامیان” ، رهبر مذهبی ارامنه آرتساخ ، ضمن گفتگو با برنامه خبری رادیولور گفت: “مذاکرات برای اجازه برگزاری یک مراسم مذهبی و ورود زائران ارمنی به کلیسای مقدس غازانچتسوت شهر شوشی نتیجه ای نداشت. وی گفت که حتی اجازه نداده اند تا با همراهی صلحبان روسی به شوشی بروم و اسناد آرشیوی و سایر آثار باقی مانده در خلیفه گری را بیرون بیاورم. اسقف اعظم “ورتانس آبراهامیان” همچنین به کلیسای «کاناچ ژام» در شوشی نیز اشاره کرد و گفت: این کلیسا دو بار منفجر شد و کاملا تخریب شده است.وی افزود که طرف آذربایجانی فیلمبرداری در مناطق نزدیکی این کلیسا را ​​ممنوع کرده است.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا