Top

تبیین مواضع ارمنستان در خصوص مسئله قره باغ

آرا آیوازیان وزیر امور خارجه ارمنستان، در جلسه کمیسیون دائمی روابط خارجی مجلس ملی این کشور، که درروز۲۹مارس تشکیل گردید، طی سخنانی گزارشی از عملکرد این وزارتخانه درسال۲۰۲۰ را ارائه وطی آن ،مواضع رسمی دولت این کشور در خصوص مسئله قره باغ(آرتساخ)، را اعلام کرد.

آیوازیان در سخنان خود تاکید نمود که با توجه به شیوع ویروس کرونا و جنگ تحمیلی از طرف آذربایجان، که با حمایت ترکیه و شرکت تروریستهای تکفیری انجام گرفت، سال ۲۰۲۰یکی از سخت ترین سالها برای ارمنستان بود،وی سپس گفت ،که در چنین شرایطی، وزارت امورخارجه، سعی و تلاش بسیاری نمود تا مجامع جهانی ومخصوصا روسای گروه مینسک سازمان امنیت وهمکاری اروپا، اتحاد آذربایجان وترکیه  رابعنوان متجاوز شناخته،و آنان  را جهت پایان بخشیدن به تجاوز نظامی، تحت فشار قرار دهند.

آیوازیان سپس افزود: اکنون منطقه ما در شرایط جدیدی قرار گرفته، که تحکیم همکاری با کشورهای ذینفع،برای ایجاد ثبات و امنیت در منطقه را بیش از گذشته ضروری  میگرداند. وی سپس گفت که روند شرایط نشان داد که اینک برای ادامه فعالیتها برقراری صلح در منطقه، نیازمند وجود روسای گروه مینسک قویتری،هستیم،تا براساس اصولی که طی سالیان ترسیم گشته است، این امر را محقق گرداند.

وزیرامورخارجه ارمنستان، سپس مواضع این کشور درخصوص وضعیت حقوقی قره باغ(آرتساخ)،و امنیت ساکنین آنرا‌ برشمرده و اعلام کرد: براساس نقطه نظرات ما، روند حل این موضوع به شرح زیرخواهد بود،تعیین وضعیت حقوقی آرتساخ، براساس حق تعیین سرنوشت،تضمین  امنیت همه جانبه ساکنین آرتساخ، رفع اشغال مناطقی از آرتساخ که به اشغال آذربایجان درآمده اند، بازگشت آوارگانی که‌ طی این‌مدت از محل سکونت خود آواره شده اند،حفظ میراث مذهبی وفرهنگی ارمنیان، در مناطقی که تحت اشغال آذربایجان درآمده اند.

آیوازیان سپس با محکوم کردن مانع تراشیهای آذربایجان، درخصوص فعالیتهای بشردوستانه درآرتساخ، اعلام کرد که وزارت خارجه ارمنستان سعی میکند تا مجامع بین المللی و مخصوصا سازمان ملل و نهادهای وابسته به وی، دراین مورد فعالتر عمل نمایند.

آیوازیان دراین خصوص تاکید کرد که آزادی تمامی  اسرای جنگی، که اینک تحت عنوان گروگان، توسط حکومت آذربایجان نگهداری میشوند، ازاولویتهای وزارت امورخارجه میباشد.

منبع خبر : اتاق بازرگانی مشترک ایران و ارمنستان

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا