Top

ساسون میکائلیان : چگونه ترکیه می تواند دوست ما باشد ، این غیر ممکن است

ما باید از نظر ملی متحد باشیم ، بتوانیم از این وضعیت خارج شویم ، ناامید نشویم   تا در آینده مشکلات بزرگتری نداشته باشیم. این مطلب را  ساسون میکائلیان ، رئیس اتحادیه داوطلبانه یرکراپه و عضو فراکسیون “قدم من”   در گفتگو با خبرنگاران  بیان کرد.

ساسون میکائلیان با مشاهده اینکه دولت در مورد دوست شدن با ترکیه صحبت می کند ، گفت: ترکیه دشمن دیرینه ماست ، آنها ممکن است برخی از روابط اقتصادی داشته باشند ، اما چگونه ترکیه می تواند دوست ما باشد؟ این غیرممکن است ،  این از نظر تاریخی ثابت شده است  .چگونه ترکیه می تواند دوست ما باشد؟

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا