Top

دادگاه عمومی ایروان پرونده کیفری دومین رئیس جمهوری کشور را مختومه اعلام کرد

 به گزارش دفتر خبری رادیو همگانی ارمنستان خانم آننا دانی بیگیان قاضی دادگاه اولیه عمومی ایروان دیروز با توجه به حکم دادگاه قانون اساسی ارمنستان، پیگرد کیفری روبرت کوچاریان دومین رئیس جمهوری کشور و سه تن از همکاران وی را مختومه اعلام کرد. قابل ذکر است که دادستانی کل کشور از دوسال پیش پرونده کیفری علیه روابط کوچاریان دومین رئیس جمهوری کشور، سیران اوهانیان وزیر دفاع اسبق، یوری خاچاتوروف رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و آرمن گئورگیان رئیس دفتر ریاست جمهوری تشکیل داده بود. این پرونده در دادگاه اولیه عمومی ایروان در شرف بررسی بود. وکلای آقای کوچاریان با اقامه دعوا در دادگاه قانون اساسی ارمنستان اعلام کرده بودند که ماده 1/300 قانون کیفری ارمنستان که بر اساس آن دومین رئیس جمهوری کشور دادگاهی می‌شود با مفاد 78 و 79 قانون اساسی ارمنستان منافات دارد. دادگاه قانون اساسی بعد از ماه ها بررسی هفته گذشته رای به تناقض ماده 1/300 قانون کیفری ارمنستان با مفاد ۷۸ و ۷۹ قانون اساسی کشور داد. چون حکم دادگاه قانون اساسی قابل تجدید نظر نبوده و باید بلادرنگ اجرا شود، قاضی دانی بیگیان نیز دیروز پرونده کیفری روبرت کوچاریان دومین رئیس جمهوری کشور و سه تن از همراهان وی را مختومه اعلام کرد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا