Top

اعتراض تروریستهای تکفیری، شرکت‌کننده در جنگ قره باغ به پرداخت نشدن پولهایشان

آرمن پرس به نقل از ANFnews، گزارش نموده که تروریستهای تکفیری گروه سلیمان شاه، که طرفدار ترکیه بوده و بر علیه ارمنیان قره باغ به جنگ پرداخته اند، اینک ادعا میکنند که ابوحشام، فرمانده این گروه، تمامی  پولهایی راکه از طرف حامیان ترکیه ایی خود پرداخت گردیده،  برداشته و هیچ مبلغی، به تکفیری ها  نپرداخته است. آنان اعلام نموده اند، که ابوحشام، حتی پولهایی را که به خانواده های اعضای  کشته شده این گروه تعلق داشته نیز برداشته و  اینک برای مخارج خورد و خوراک خود نیز در تنگنا قرار دارند.

منبع خبر : کانال  اتاق بازرگانی ایران و  ارمنستان

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا