Top

ترک شناس اظهارات علی اف در مورد سرزمین ارمنستان را موضوع تحلیل روانپزشک دانست

در اظهارات الهام علی اف رئیس جمهوری آذربایجان تناقضات جدی وجود دارند و او به سختی ادعا های خود را در مورد سرزمین ارمنستان پنهان می کند. این مطلب را روبن ملکونیان کارشناس مسائل ترکیه در گفتگو با “آرمنپرس” در مورد اظهارات متناقض الهام علی اف در آکادمی دیپلماتیک آذربایجان بیان کرده است. در همان سخنرانی علی اف از یک طرف اعلام کرده که آذربایجان هیچ ادعای ارضی نسبت به ارمنستان ندارد و از طرف دیگر ایروان و سوان و سیونیک سرزمین های آذربایجان بوده اند و جوانان درباره این باید اطلاع داشته باشند.

ملکونیان گفت: باید بدانیم که سیاست واقعی آذربایجان تجاوز به مناطق مختلف ارمنستان می باشد. قسمت دیگر بیانیه موضوعی برای تجزیه و تحلیل سایر متخصصان به ویژه روانپزشکان می باشد که چگونه می تواند ادعا های خود را برای ایروان و سوان و سیونیک اعلام کند و در ظمن اعلام کند که هیچ ادعای ارضی نسبت به ارمنستان ندارد. ملکونیان خاطرنشان كرد كه علی اف بیش از یك بار ادعاهای ارضی خود را نسبت به ارمنستان و منجمله در مورد پایتخت ایروان اعلام كرده است. وی همچنین به اظهارات علی اف اشاره کرد که به گفته وی صد سال پیش دریاچه سوان نام دیگری داشت. ملکونیان به علی اف توصیه کرد که نقشه های دوره باستانی را بررسی کند تا ببیند آیا کشوری به نام آذربایجان تاکنون در منطقه وجود داشته یا نه.

وی تاکید کرد: به نظر من همه اینها ثابت می کنند که در همسایگی ما کشوری وجود دارد که هیچ ارتباطی با استانداردهای پذیرفته شده بین المللی ندارد و حتي در قرن بيست و يكم تفكر و شيوه كار آن دولت با رويكردهاي بعدي که در جامعه ماقبل تاریخی تنظیم نشده است مطابقت ندارد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا