Top

وزارت امور خارجه ارمنستان: آذربایجان موقعیت خود را به عنوان مرکز جهانی عدم تحمل و بیگانه ستیزی ثابت می کند

وزارت امور خارجه جمهوری ارمنستان بیانیه ای در مورد افتتاح “پارک” اختصاص داده شده به جنگ آرتساخ در باکو صادر کرد. روز۱۲  آوریل با مشارکت رئیس جمهور آذربایجان “پارک” اختصاص داده شده به جنگ آرتساخ در باکو افتتاح شده که در آن به همراه تجهیزات نظامی ارمنستان و تصاویر (مانکن ها) از نیروهای ارتش مسلح ارمنستان و وسایل شخصی سربازان ارمنستان و آرتساخ و کلاه ایمنی ارمنی ها که در جنگ کشته شدن به نمایش داده شدند. مراسم افتتاحیه “پارک” و سخنرانی رئیس جمهور آذربایجان نشان می دهد که اقدام فوق الذکر هدف تحقیر عمومی یاد قربانیان جنگ و مفقودین و اسیران و زیر پا گرفتن حقوق و حیثیت خانواده هایشان را دارد.

در زمانی که هنوز به طور کامل به پیامدهای جنگی که آذربایجان علیه آرتساخ شروع کرده خطاب نشده اند هنگامی که بسیاری از اسیران ارمنی در آذربایجان به گروگان گرفته شده اند با سازماندهی چنین “تظاهراتی” پیچیده در عناصر یک جسد، سرانجام آذربایجان موقعیت خود به عنوان مرکز جهانی عدم تحمل و بیگانه ستیزی تصدیق می کند. چنین رفتارهای ضد بشری توسط رهبری عالی آذربایجان بیش از هر بیانیه یا کنش روابط عمومی در مورد صلح و مدارا و چند فرهنگی است.

از یک طرف رهبران آذربایجان در حال مشاهدات مربوط به نژاد پرستی احتمالی ارمنستان هستند و از طرف دیگر با چنین تظاهراتی سعی می کنند نژادپرستی و نفرت قومی را به یادگار بگذارند.

این اقدامات نشان می دهد که رهبری آذربایجان تا چه حد از اظهارات اعلامی خود در مورد وضعیت پس از جنگ و صلح منطقه ای و آشتی فاصله دارد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا