Top

وزیر امور خارجه آرتساخ: تنزل علی اف از طریق پیشرفت هندسی صورت می گیرد

داویت بابایان وزیر امور خارجه آرتساخ گزارش می دهد که افتتاح به اصطلاح “موزه پیروزی” در باکو و مشارکت الهام علی اف در این “رویداد” مظهر نفرت انگیز نازیسم و ​​خودشیفتگی است.

وی تاکید کرد که علی اف مثل نمایندگان نفرب انگیز روم باستان در چنین “نبردهای گلادیاتوری” نمایشی شرکت می کند. از این همه حالت تهوع می گیرم و متاسفم برای جامعه ای که به دست آن شخص افتاده است. تنزل علی اف از طریق پیشرفت هندسی صورت می گیرد. زمان آن فرا خواهد رسید و نتایج از این تنزل را خواهیم دید. ندیده گرفتن تهدیدی که از جانب آن شخص جاری می شود نیز تنزل است.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا