Top

ایروان برای بازیابی جو اعتماد به اقدامات کشورهای همسایه متکی است

ایروان برای بازیابی جو اعتماد به اقدامات کشورهای همسایه متکی است.  این مطلب را آرا آیوازیان   وزیر امور خارجه  کشورمان  در جلسه  مجلس ملی    در پاسخ به  سوال  نمایندگان در مورد “شش سکو”  که ترکیه پیشنهاد می کند بیان کرد.

وی گفت: ارمنستان همیشه  طرفدار  همکاری های منطقه ای بوده است که  به تقویت  فضای اعتماد  و برقراری  ثبات و امنیت در منطقه  کمک  می کند.

 آیاوازیان  تاکید کرد : این تقصیر ما نیست که آن بسترها و همکاری صورت نگرفته است.  ما امیدواریم كه در آینده كشورهای همسایه گام هایی برای ایجاد چنین فضایی بردارند.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا