Top

وزارت امور خارجه آرتساخ: هدف آذربایجان اخراج ارمنی ها از وطن تاریخی خود است

آذربایجان از روشهایی که برای هراساندن جمعیت آرتساخ استفاده کرده است ادامه خواهد داد. این مطلب را داوید بابایان وزیر امور خارجه آرتساخ در گفتگو با خبرنگاران در پاسخ به سوالی در مورد موارد پرتاب سنگ به حمل و نقل ارمنستان و موارد تیراندازی به اهالی روستا بیان کرد.

جامعه بین المللی از آنچه اتفاق افتاده آگاه است حداقل فقط به این دلیل که نهادهای دولتی آرتساخ منجمله وزارت امور خارجه  توضیحات رسمی مربوطه را ارائه می دهند. البته ما باید بدانیم که آذربایجان از چنین روش هایی استفاده خواهد کرد. اول از نظر مالی این روش ارزانی است … نیازی به استفاده از مخازن و هواپیماهای بدون سرنشین نیست. زیرا هدف آنها فقط یکی است: اخراج ارمنی ها از آرتساخ می باشد. و برخی افراد از چنین روشها می ترسند. علاوه بر این برای آذربایجان هم راحت تر است. آنها به احتمال قوی خواهند گفت که در سطح ایالتی نیست و شاید توسط برخی از افراد از نظر روانی نامتعادل یا یکی از اقوام قربانیان جنگ اول آرتساخ یا آوریل انجام شده است.بابایان گفت: این همه آذربایجان را از مسئولیت رها می کند. ما باید این را به خوبی درک کنیم و سعی کنیم تسلیم تحریکات نشویم. ما آذربایجانی ها را به خوبی می شناسیم. شاید کسی آنها را نمی شناسد و علی اف را با مونالیزا مقایسه می کند اما ما بهتر می دانیم.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا