Top

وزیر امور خارجه آرتساخ: منطقه خودمختار قره باغ کوهستانی در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سرنوشت خود را تعیین کرده است

ما هرگز بخشی کامل از آذربایجان نبوده ایم و نخواهیم بود. این مطلب را داویت بابائیان وزیر امور خارجه آرتساخ در گفتگو با خبرنگاران بیان کرده است و به این سوالی پاسخ داده که رهبری ارمنستان با مثال از سیونیک، مرزهای اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی را به رسمیت می شناسد و از این چه نتیجه گیری می شود کرد؟

منطقه خودمختار قره باغ کوهستانی حتی در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سرنوشت خود را تعیین کرده بود. در سال 1991 قره باغ کوهستانی به عنوان جمهوری اعلام شد. این فرایند با رعایت کامل کلیه قوانین قابل اجرا در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی شوروی و هنجارهای حقوق بین الملل انجام شده بود. بابایان تاکید کرد: ما هرگز بخشی کامل از آذربایجان نبوده ایم و نخواهیم بود. همه باید این را درک کنند.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا