Top

موضوع اسیران در دستور کار مجمع پارلمانی شورای اروپا . آیا سندی در این باره تصویب خواهد شد؟

 امروز در  مجمع پارلمانی شورای اروپا    موضوع اسرای جنگی ارمنی   در آذربایجان مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. علی رغم تلاش نمایندگان آذربایجانی ، این طرح وارد دستور کار شده است.  این مطلب را اعضای هیئت  ارمنستان  در مجمع پارلمانی شورای اروپا     اعلام کرده اند .نایرا ظهرابیان  عضو فراکسیون  حزب ارمنستان شکوفا   در مورد شروع جلسه بهاری    نوشت  و تاکید کرد که    موضوع اسرای جنگی ارمنستان در گروه های سیاسی بحث شده است  .

قابل ذکر است که بحث در مورد اسرای ارمنی با رای گیری در دستور کار جلسه عمومی مجمع پارلمانی شورای اروپا قرار خواهد گرفت . در نتیجه رأی گیری – ۹۳ رأی موافق، ۲۱ رأی مخالف و ۱۸ رأی ممتنع، این بحث و بررسی در مجمع تصویب شد.

ادمون ماروکیان   نماینده هیئت ارمنستان در مجمع پارلمانی شورای اروپا ، به “رادیولور” گفت که این موضوع به عنوان یک مسئله فعلی فوق العاده در کشورهای عضو شورای اروپا  مورد بحث قرار خواهد گرفت.

ادمون ماروکیان خاطرنشان کرد:  پس از جلسه عمومی قبلی  مجمع پارلمانی شورای اروپا ، هیئت ارمنی کارهای قابل توجهی را در همه گروههای سیاسی مجمع انجام داده است تا در مورد بحث موضوع به توافق برسند.  آذربایجان با تحویل ندادن اسیران جنگی ارمنی ، قوانین بین المللی را به شدت نقض می کند.

نمایندگان آذربایجان و ترکیه به این قطعنامه رأی  مخالف  داده اند.

 به گفته ماروكیان ، گرچه تصویب قطعنامه یا سند دیگری پس از بحث   قرار نیست ، اما تصویب  چنین قطعنامه ای در آینده  ممکن است.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا