Top

گورگ گورگیسیان: هیچ منطقه ای از طریق مغری که متعلق به آذربایجان یا کشور دیگری می باشد داده نمی شود

ما باید بین معنیهای راهرو و رفع انسداد جاده ها تشخیص دهیم. گورگ گورگیسیان نماینده فراکسیون “ارمنستان روشن” در جلسه توجیهی امروز در مجلس ملی ارمنستان گفت: “به عنوان مثال راهرو، راهروی لاچین است یعنی یک قلمرو که متعلق به ما است و در تحت کنترل ما می باشد.”

وی خاطرنشان كرد كه هیچ منطقه ای از طریق مغری که متعلق به آذربایجان یا  ترکیه یا هر کشور دیگری می باشد به این كشورها داده نمی شود اما در بیانیه ۹ نوامبر به وضوح آمده است كه مرزها باید رفع انسداد و تعمیر شوند و زیرساخت ها ساخته  خواهند شد.

به همین خاطر گروه کاری از معاونان نخست وزیر تشکیل شده است.

گورگیسیان تاکید کرد: طبق این سند پاشینیان قبلاً رضایت داده که این جاده ها راه اندازی شوند اما من مطمئن هستم که آنها تحت حاکمیت ارمنستان خواهند بود. ما نمی توانیم قلمرو ارمنستان را به کشور دیگری واگذار کنیم.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا