Top

مصاحبه با مورات اویورکولاک نویسنده و مترجم ترک

در آستانه ۱۰۶مین سالگرد نسل کشی ارامنه خبر گزاری “ارمنی حابر” با مورات اوریکولاک نویسنده و مترجم ترک گفتگو کرده است.

سوال- به رسمیت شناختن و محکومیت نسل کشی ارامنه برای جامعه ترکیه چه عواملی خواهد داشت و اهمیت آن برای آینده چیست؟

جواب- نسل کشی ارامنه یکی از زمینه ها است که ما نتوانسته ایم بر نفرت و کینه و انتقام خود فایق شویم. و مهمترین این است که ناسیونالیسم وحشی مردم ترکیه تا با آن جنایت بزرگ تاریخی روبرو نشود، نمی تواند از بین رود.

اگر ما می خواهیم یک دولت متمدن و مرفه و دموکراتیک بسازیم باید با نسل کشی ارامنه روبرو شویم. ما باید نگران این باشیم که چرا حتی ۱۰ سال بعد از ۱۹۱۵ اسم های ملت ارمنی که حدود ۲ میلیون نفر بودند باقی نماندند. این نگرانی همآن پیوندی است که می تواند ما را با انسانیت مرتبط کند.

سوال- جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از انتخاب شدن تا امروز با اردوغان مکالمه تلفنی  نداشته و دیدار نکرده است. آیا فکر می کنید در مرحله پرتنش فعلی روابط ترکیه و آمریکا بایدن از کلمه “نسل کشی” در پیام خود استفاده خواهد کرد؟

جواب- فکر نمی کنم که ترجیحات سیاسی بایدن یا رهبران غربی دیگر بتواند بسیار بی گناه باشد. اما من هرگونه تصمیم گیری در مورد به رسمیت شناختن نسل کشی ارمامنه یا درخواست از ترکیه برای به رسمیت شناختن، پذیرش یا مقابله با آن مثبت ارزیابی می کنم.

سوال- آیا نیروهای سیاسی در ترکیه وجود دارند که اگر به قدرت برسند، انکار نمی کنند و تمایل به شناسایی نسل کشی دارند؟

جواب- از این نظر “حزب کارگران ترکیه” که من عضو آن هستم و همچنین “حزب دموکراتیک خلق” که عضو آن نیز بودم  مسیر طولانی را طی کرده است.

سوال- آیا فکر می کنید در زمان حزب حاکم “عدالت و توسعه” سیاست نفرت و نژادپرستی نسبت به ارامنه ملایم یا عمیق تر خواهد شد؟

جواب- فکر نمی کنم که هیچ رابطه صادق و سالم توسط حزب حاکم “عدالت و توسعه” ایجاد خواهد شد. فکر نمی کنم که دولت ناکارآمد بتواند هیچ سود یا فایده ای برای مردم ترکیه داشته باشد. هرگونه تصمیم مخرب توسط این دولت می تواند بدون چشم برهم زدن اتخاذ شود. این مقامات بی روح و بی تربیت و بی رحم هستند.

سوال- در روابط ارمنستان و ترکیه ( مردم ارمنستان-مردم ترکیه ) چه چشم اندازی می بینید؟

جواب- من به طور گسترده ای به این سوال نگاه می کنم. هیچ ملتی در دنیا با ملت دیگری مشکلی ندارد. مخصوصا ملتهایی که غذا ها، رقص ها، آهنگ ها و چشمهای آنها بسیار شبیه به یکدیگر هستند که هیچ مانعی کوچک برای آشتی آنها وجود نخواهد داشت.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا