Top

گریگوریان : آذربایجان هیچ نشانه ای از امکان حفظ ثبات در منطقه بدون صلحبانان نشان نمی دهد

آذربایجان هیچ نشانه ای از امکان حفظ  ثبات در منطقه بدون صلحبانان نشان نمی دهد. این مطلب را  آرمن گریگوریان دبیر شورای امنیت  ارمنستان  در مصاحبه با  ” ریا نوستی ” بیان کرد.

به گفته وی ، نیروهای حافظ صلح روسی فعالیت های موثری در آرتساخ انجام می دهند.

گریگوریان گفت: در حال حاضر ، صلح در آرتساخ به لطف حافظان صلح روسی تأمین می شود.  تمدید فعالیت  آنها در  آرتساخ  می تواند در پایان ماموریت به طور مفصل مورد بحث قرار گیرد ، اما در حال حاضر آذربایجان هیچ نشانه ای از احتمال  حفظ ثبات در منطقه بدون نیروهای صلح نشان نمی دهد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا