Top

وزارت امور خارجه: ما شاهد تخریب آثار میراث فرهنگی ارمنی توسط آذربایجان بوده ایم

ما شاهد تخریب میراث فرهنگی ارمنی در سرزمین های اشغالی آرتساخ توسط آذربایجان بوده ایم. این مطلب را آرا آیوازیان وزیر امور خارجه جمهوری ارمنستان در طی مصاحبه مطبوعاتی بیان کرده است. مسئله در مرکز توجه است. شرکای بین المللی ما تلاش های تخریب آثار میراث ارمنی و تغییر هویت ارمنی را به شدت محکوم می کنند.

ما با سازمان های نمایه و با یونسکو همکاری می کنیم. آیوازیان تاکید کرد: “امروز افزایش آگاهی سازمان های بین المللی در مورد این مسئله بسیار مهم است”. نمایشگاه “آرتساخ : میراث تحت تهدید” به ابتکار وزارت امور خارجه در روز ۲۴ آوریل افتتاح شده و تا ۲ می ادامه خواهد داشت.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا