Top

روزنامه “جمهوری ارمنستان” در مورد واقعیت های ژئوپلیتیک امروزی

کل نتیجه فعالیت اقتصادی ارامنه به معنای واقعی کلمه “پاداش” توده های نسل کشی ترک و کرد و همچنین وسیله پرداخت جریمه نظامی ترکیه برای باخت در جنگ جهانی اول شده است. اقتصادی امروزی ترکیه بر اساس منابع مالی ارامنه ساخته شده است. بنابراین علاوه بر زمین باید موضوع جبران خسارت مالی و مادی را نیز در ادعای ارامنه بگنجانیم. مخصوصا اکنون که مواضع مطالبات ما با یک درجه دیگری تقویت شده است.

به گزارش “آرمنپرس” روزنامه “جمهوری ارمنستان” با واهه داوتیان دکتر علوم سیاسی که حوزه حمل و نقل را مطالعه می کند گفتگو کرده است. وی خاطرنشان کرد: ارزیابی ها و رویکردهای زیادی در مورد خسارات مادی و مالی که ارمنی ها در نتیجه نسل کشی متحمل شده اند وجود دارد. اطلاعات ارائه شده در کنفرانس صلح پاریس در سالهای 1919-1920 به عنوان مبنایی برای ارزیابی قرار می گیرد که بر اساس آن خسارات ارمنیان غربی حدود 14.5 میلیارد فرانک و برای ارمنیان شرقی  حدود 4.5 میلیارد فرانک می باشد.

کمیته جبران خسارت ویژه ای که در مجمع تشکیل شده است خسارات مالی و مادی ارامنه را 19 میلیارد فرانک تخمین زد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا