Top

علی اف بار دیگر ارامنه را تهدید می کند. تاتویان به سازمانهای بین المللی درخواست کرده است

آرمان تاتویان حافظ حقوق بشر جمهوری ارمنستان بخشهایی از سخنرانی علی اف منتشر کرده توجه سازمان های بین المللی را به ویژه سازمان هایی که دارای صلاحیت حمایت از حقوق بشر هستند بار دیگر به سیاستی که رئیس جمهوری آذربایجان دنبال می کند جلب کرده است.

به گزارش “اسپوتنیک آرمنیا” آرمان تاتویان حافظ حقوق بشر جمهوری ارمنستان بار دیگر در صفحه فیس بوک خود سخنرانی الهام علی اف رئیس جمهوری آذربایجان را منتشر کرده است که علناً نفرت پراکنی علیه ارامنه نشان می دهد.

تاتویان خاطرنشان کرده است که با مصاحبه خود رئیس جمهور آذربایجان نشان داده است که مردم عادی ساکن ارمنستان و آرتساخ، کل مردم ارمنستان غیر متمدن، فاشیست، نفرت انگیز و خشن هستند. این مصاحبه ای است که در آن و درمورد کل جمعیت ارمنستان با تهدیدهای آشکار زور و جنگ صحبت کرده است.

علی اف در مصاحبه تاکید کرده بود: “جنگ های زیادی در تاریخ جهانی رخ داده اند اما به نظر من در تاریخ جنگ های جهانی چنین ظلم و خصومت وجود نداشته است. دشمن ملعون همه ساختمانهای این سرزمین را خراب کرده است. بربریت ارمنی وحشیگری غیبی است. حتی در مقایسه با جنگ جهانی دوم چنین جنایاتی در آن زمان اتفاق نمی افتد و آثار مذهبی تخریب نمی شدند. ما همه اینها را به خوبی می دانیم. علی گفت: “فاشیسم ارمنی نفرت انگیزترین و بیرحمانه ترین فاشیسم در میان انواع فاشیسم در همه کشورها می باشد.”

وی بار دیگر مردم ارمنستان را به جنگ تهدید كرده خاطرنشان كرده است كه برخی از نیروهای کینه توز در ارمنستان سر خود را بالا می برند آنها باید بدانند كه هر لحظه “در صورت لزوم سر آنها فشرده خواهد شد.”

ما نمی توانیم به ارمنستان اجازه دهیم ارتش خود را به وضعیتی برگرداند که این کشور تهدیدی برای ما باشد. اگر متوجه تهدید احتمالی شویم دوباره آن را نابود خواهیم کرد. پارک غنایم جنگی یک هدف اصلی دارد: مردم آذربایجان هرگز نباید وحشیگری ارامنه را فراموش کنند. ما هرگز نباید آن را فراموش کنیم. ما هرگز آن را فراموش نخواهیم کرد. علی اف اظهار داشت: “بگذارید همه این را بدانند.”

آرمان تاتویان حافظ حقوق بشر ارمنستان بار دیگر توجه سازمان های بین المللی را به ویژه سازمان هایی که دارای صلاحیت حمایت از حقوق بشر هستند به این سخنرانی و سیاستی که رئیس جمهوری آذربایجان دنبال می کند جلب می کند.

بدیهی است که ما در مورد تبلیغ نفرت و دشمنی و نژادپرستی و سیاست فاشیستی در سطح ایالتی علیه ملت ارمنی و جمعیت ارمنستان و آرتساخ صحبت می کنیم. تاتویان تأکید کرد: “این سخنرانی ها و سیاست ها دلیل وحشیگری ها و قساوت ها و اساس شکنجه های آذربایجانی می باشد.”

به گفته وی برخلاف سخنان ذکر شده دولت جمهوری ارمنستان در دوره های مختلف هرگز سیاست فاشیستی و نفرت پراکنی یا دشمنی نسبت به جمعیت آذربایجان، مردم عادی ساکن در آذربایجان دنبال نکرده است و نمی کند.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا