Top

آرتساخ علمی برای حقیقت

 روزنامه ” جمهوری ارمنستان ” در مقاله خود نوشته است : جنگ علیه  آرتساخ  و ارامنه هنوز در حوزه های فرهنگی ، تاریخی و روانی ادامه دارد. در این زمینه ، بسیار مهم است که تاریخ واقعی  آرتساخ  را ​​تبلیغ و به جهانیان ارائه دهیم و نه تنها برای مقابله ، بلکه جلوگیری از تزهای دروغین آذربایجان است.

آوتیک هاروتویان مدیر موسسه تحقیقاتی ” آرتساخ ” ، رئیس بنیانگذار “اتحادیه دانشمندان و متخصصان جوان آرتساخ” ، سردبیر نشریه “علمی آرتساخ ” ، نامزد علوم حقوقی ،   به روزنامه ” جمهوری ارمنستان ” گفت : نتیجه اصلی کار آنها باید این باشد که با گفتن ” آرتساخ ” خارجی ها درگیری ، مسئله ای حل نشده را درک نمی کنند ، اما کشوری   که دارای تمام ویژگی های ذاتی دولت است و هنوز به طور بین المللی شناخته نشده است ، جایی که مردم زندگی می کنند و  زمینه علم نیز تقویت می کنند.

وی تأكید كرد:  معرفی خود به جامعه بین المللی  از این طریق باعث تغییر مفیدی در مورد وجود مستقل و  هویت    خواهد شد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا