Top

اجلاس اضطراری شورای امنیت ارمنستان به مناسبت وضعیت خطرناک استان جنوبی سیونیک

 نیکول پاشینیان کفیل نخست وزیری ارمنستان امروز در صفحه فیسبوک خود بیانیه کفیل نخست وزیری در شورای امنیت را قرائت کرده است. در این بیانیه آمده است: “اعضای محترم شورای امنیت، هم میهنان عزیز، اکنون دو روز است که در اطراف دریاچه سیاه استان سیونیک و اطراف آن وضعیت هادی برقرار می باشد. دلیل آن حضور گروهی از نظامیان آذربایجانی است که از مرز رسمی جمهوری ارمنستان عبور کرده و به این دریاچه رسیده‌اند.  آنان بعد از اقدامات تاکتیکی نیروهای مسلح ارمنستان در خط تماس ایستاده اند. طبق گزارشات واصله هیچکدام از طرفین تاکنون از سلاح استفاده نکرده‌اند. تعداد سربازان آذربایجان که در مرزهای ارمنستان واقع در دو استان سیونیک و گیقارگونیک می باشند حدود ۲۵۰ نفر است. این اقدام آذربایجان با اهداف بلند مدت رزمی سیاسی می باشد. آنان این تعرض مرزی را برای تحریک درگیری نظامی وسیع ایجاد کرده اند. نمایندگان ارمنستان به طرف آذربایجانی گفته اند که آنان با استفاده از نقشه های جعلی به قلمرو ارمنستان تجاوز کره‌اند. طبق نقشه های اتحاد شوروی ادعای آذربایجان در مورد تعلق این مناطق به آذربایجان هیچگونه پایه و اساس ندارد. آذربایجان دیروز همچنین اعلام کرده است که از دو روز بعد یک مانور نظامی با شرکت ۱۵ هزار سرباز برگزار خواهد کرد. رئیس جمهوری آذربایجان نیز ماه گذشته ادعای تحریک‌آمیز علیه تمامیت ارضی ارمنستان انجام داده و اعلام کرده بود که با توسل به زور دالانی میان آذربایجان و نخجوان ایجاد خواهد کرد.  به نظر ارمنستان اقدامات آذربایجان و تعرض به قلمرو جمهوری ارمنستان ضد ماده دوم اساسنامه سازمان پیمان امنیت جمعی می باشد که ارمنستان به همراه روسیه و چند کشور دیگر عضو آن می باشد. این ماده در مورد به خطر افتادن امنیت و تمامیت ارضی و حاکمیت سیاسی کشور عضو سازمان پیمان امنیت جمعی است. طبق ماده دوم اساسنامه این پیمان در صورت چنین خطری و تهدید امنیتی برای کشور عضو، این کشور می تواند به سازمان پیمان امنیت جمعی مراجعه کند.

 من به عنوان کفیل نخست وزیری به آرا آیوازیان کفیل وزارت امور خارجه، واقارشاک هاروتونیان وزیر دفاع و آرمن گریگوریان دبیر شورای امنیت دستور می دهم تا طبق ماده دوم اساسنامه سازمان پیمان امنیت جمعی به کشورهای عضو این پیمان رجوع کرده و رایزنی هایی درباره خنثی کردن تعرض آذربایجان انجام دهند. این اقدامات در چارچوب مصوبه دهم دسامبر سال ۲۰۱۰ سازمان پیمان امنیت جمعی و دستورات حل موقعیت های بحرانی می باشد. همکاران محترم می خواهم تاکید کنم با وجودی که فعلاً هیچ گونه درگیری و استفاده از سلاح به ثبت نرسیده است، ولی سازمان پیمان امنیت جمعی باید برای حفظ تمامیت ارضی جمهوری ارمنستان و ثبات و حاکمیت سیاسی آن اقدام نماید. همکاران گرامی اجلاس شورای امنیت در پشت درهای بسته ادامه خواهد یافت.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا