Top

تاگوهی توماسیان جزئیاتی در مورد وضعیت مرزی در استان گغارکونیک ارائه داده است

تاگویی توماسیان نماینده مجلس ملی جمهوری ارمنستان جزئیاتی از گفتگو با فرمانده سپاه ارتش در مورد وضعیت مرزی در استان گغارکونیک ارائه داده است. به گزارش “آرمنپرس” توماسیان این مطلب را در صفحه “فیس بوک” خود نوشته است.

“اطلاعات مربوط به پیشروی نیروهای مسلح آذربایجان در شهرک شورژا در منطقه واردنیس نیز باعث نگرانی من شد. “من با فرمانده سپاه ارتشمان صحبت کردم. من می خواهم سخنان وی را منتقل کنم که نیروهای مسلح آذربایجان در مرز دولتی ارمنستان در استان گغارکونیک تعدی نکرده اند و هیچ تجاوزی در سراسرمنطقه ما نشان ندادند. “

“چه اتفاقی افتاده است؟ بعد از امضای سند بدنام در تاریخ 9 تا 10 نوامبر هنگامی که کارواچار تحویل داده شد نیروهای مسلح آذربایجان به دلیل برف شدید در مناطقی که ممکن بوده مستقر شدند. اکنون برف آب شده است و آنها در مناطق تحت کنترل خود پیشروی می کنند.” ژنرال به ویژه تأکید کرد که آنها حتی یک میلی متر جلو از مرز دولتی جمهوری ارمنستان نیامده اند و نمی توانند بیایند.”

توماسیان نوشته است: “من به سخنان فرمانده باور دارم زیرا در طول جنگ 44 روزه آن سپاه ارتش قهرمانانه جنگیده 1 متر عقب نشینی نکرده برعکس ما در طول جنگ به مزایای موقعیتی به دست آورده ایم.”

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا