Top

سرویس امنیت ملی اخبار مبنی بر عبور گروهی از مردم از مرز ارمنستان و ترکیه از آرماویر را تکذیب می کند

سرویس امنیت ملی  ارمنستان اطلاعات  اخبار  در مورد آن که  گروهی از ملیتهای دیگر از بخش  آرماویر  از مرز ارمنستان و ترکیه عبور کرده اند    سرویس امنیت ملی  و نیروهای حافظ صلح روسی در جستجوی آنها هستند را تکذیب می کند . در پاسخ به پرسش  آرمن پرس  ، مرکز مطبوعاتی سرویس امنیت ملی گفت که اطلاعات ذکر شده با واقعیت مطابقت ندارد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا