Top

پارلمان اروپا موضوع اسرای جنگی ارمنی را مورد بحث قرار خواهد داد

موضوع اسرای جنگی ارمنی نیز در دستور کار جلسه 17-20 مه پارلمان اروپا قرار دارد. پیش نویس قطعنامه “اسرای جنگی در نتیجه درگیری اخیر ارمنستان و آذربایجان” در بحث موارد نقض حقوق بشر ، دموکراسی و حاکمیت قانون گنجانده شد.

بحث در مورد موضوع اسرای جنگی قرار است در تاریخ 20 ماه مه برگزار شود و پس از آن رای گیری صورت می گیرد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا