Top

مجلس ملی بیانیه محکومیت تجاوز آذربایجان نسبت به تمامیت ارضی جمهوری ارمنستان را تصویب کرد

به گزارش دفتر خبری رادیو عمومی ارمنستان پارلمان در جلسه ویژه به اتفاق آرا پیش نویس بیانیه مجلس ملی جمهوری ارمنستان در مورد وضعیت بحران در مناطق مرزی به ویژه در سیونیک و گغارکونیک و وایوتس دزور مسائل مربوط به مشکلات موجود، راه حل های آنها و محافظت از مرزها و تأمین امنیت را که توسط فراکسیون “ارمنستان سعادتمند” ارایه شده بود تصویب کرده است.

86 نماینده رای مثبت و 0 نماینده رای ممتنع داده اند.

قبل از این آرمان ابویان نماینده مجلس ملی متن پیش نویس و توجیه بیانیه را خوانده بود.

مجلس ملی جمهوری ارمنستان ثبت می کند که در 12 ماه مه سال 2021 در منطقه سیونیک از منطقه دریاچه سیاه نیروهای مسلح آذربایجانی از مرزهای دولتی جمهوری ارمنستان عبور کردند و چند کیلومتری به شهرک وریشن پیشروی کردند.

وزارت دفاع جمهوری ارمنستان تأیید کرده است که گفته می شود برخی کارها به بهانه “تعیین مرز” توسط نیروهای مسلح آذربایجانی در یکی از مناطق مرزی سیونیک انجام شده است.

بدیهی است که این اقدامات نیروهای مسلح آذربایجانی برای جمهوری ارمنستان غیر قابل قبول است. این یک تجاوز آشکار به قلمرو حاکمیت جمهوری ارمنستان است. جمهوری ارمنستان این وضعیت را تحمل نخواهد کرد. با در نظر گرفتن سیاست جنگ طلبانه ضد ارمنی آذربایجان ، تهدیدهای آشکار اخیر رهبری آذربایجان نسبت به تمامیت ارضی جمهوری ارمنستان از جمله بیانیه های تهدیدها با استفاده از زور و نفرت پراکنی مجلس ملی جمهوری ارمنستان تجاوزهای آذربایجان علیه تمامیت ارضی جمهوری ارمنستان را شدیداً محکوم کرده و ثابت می کند كه سیاست تجاوزكارانه آذربایجان هنجارهای اساسی حقوق بین المللی را ناقض می کند منجمله اصول مندرج در ماده 2 منشور سازمان ملل متحد كه به جمهوری ارمنستان مطابق با قوانین بین المللی و قانونگذاری جمهوری ارمنستان این حق معکوس دادن را می دهد.

مجلس ملی از طرف مردم جمهوری ارمنستان اعلام می کند: “ما برای جلوگیری از تهاجم نظامی آذربایجان و برای محافظت از مرزهای دولتی و مردم خود تمام اقدامات کافی را انجام خواهیم داد. ما از جامعه جهانی می خواهیم اقدامات تحریک آمیز آذربایجان علیه تمامیت ارضی جمهوری ارمنستان و تهدیدهای استفاده از زور را محکوم کنند. “

اثبات پیش نویس بیانیه:

در ارتباط با نفوذ خرابکاری نیروهای مسلح آذربایجان در 12 ماه مه سال جاری زمانی که نمایندگان نیروهای مسلح آذربایجان هنوز برنگشته اند در نتیجه مذاکرات آنها هنوز از بازگشت به مواضع اصلی خود خودداری می کنند. مجلس ملی جمهوری ارمنستان به عنوان تنها نهاد دارای یک مأموریت اولیه اقدامات خصمانه و تجاوزهای کشور همسایه به مصونیت مرزهای کشورمان و تمامیت ارضی آن را به شدت محکوم می کند.

تصویب این پیش نویس تمامیت ارضی جمهوری ارمنستان و هرگونه تعدی به آن، حقوق و زندگی مسالمت آمیز ساکنان مرزی جمهوری ارمنستان و مصونیت جسمانی و روحی و چشم انداز های صلح و امنیت در منطقه که توسط طرف ارمنی به جامعه بین المللی ارایه می شود در تضاد با سیاست مداوم نفرت پراکنی آذربایجانی نسبت به ارامنه را اطمینان حاصل خواهد کرد.

تضمین امنیت و تمامیت ارضی جمهوری ارمنستان و حقوق و مصونیت جسمانی و روحی ساکنان مطابق با اصول حقوق بین المللی تامین خواهد شد. “

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا