Top

اقدامات تحریک آمیز نسبت به صلحبانان روسی در آرتساخ ثبت نشده است

به گزارش “اسپوتنیک ارمنیا” به نقل از وزارت دفاع روسیه برای اطمینان از ایمنی حمل و نقل مواد غذایی و کالاهای مختلف از راهرو لاچین صلحبانان روسی همچنان به کنترل رژیم آتش بس و تردد در خط مرزی ادامه می دهند.

پرسنل پستهای مشاهده صلحبانان روسی در حال انجام تمرینات منظم در جهت جلوگیری از نقض ها و همچنین حمله احتمالی به پایگاه مشاهده هستند.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا