Top

اتحادیه اروپا 10 میلیون یورو برای حمایت از جمعیت آسیب دیده از درگیری قره باغ کوهستانی اختصاص می دهد

اتحادیه اروپا    در چارچوب  کوشش های خود در جهت  برقراری صلح و ثبات در منطقه قفقاز جنوبی   برای   کمک به  مردم غیرنظامی آسیب دیده از درگیری های اخیر در قره باغ و اطراف آن  10 میلیون یورو اضافی  اختصاص می دهد.

جینز لنارچیچ ، کمیسر مدیریت بحران اتحادیه اروپا گفت:  اوضاع بشردوستانه در منطقه همچنان خواستار توجه ما است و با شیوع اپیدمی کوید -19 ، تأثیرات درگیری شدت می یابد.  اتحادیه اروپا به طور چشمگیری کمک های خود را برای رفع نیازهای فوری جمعیت آسیب دیده از درگیری و کمک به بازسازی زندگی آنها افزایش می دهد.

الیور وره ​​، کمیسر اتحادیه اروپا در امور توسعه و سیاست همسایگی اروپا گفت:  همانطور که در پایان سال گذشته اعلام کردیم ، کمک های اضافی   با هدف حمایت از جمعیت آسیب دیده از درگیری اختصاص می شود . پشتیبانی ما به این محدود نمی شود .اتحادیه اروپا به کار خود برای بهبود    اقتصاد  محلی   ادامه می دهد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا