Top

تغییر شرایط و سهولت برای ورود از مرزهای زمینی و هوایی ارمنستان

. به گزارش دفتر خبری رادیوی همگانی ارمنستان هیئت دولت ارمنستان از دیروز تسهیلات جدیدی برای ورود از مرزهای زمینی و هوایی به کشور ایجاد کرده است. طبق مصوبه جدید، مسافرین ورودی باید برگ تشخیص بیماری واگیردار کرونا با نتیجه منفی که ۷۲ ساعت بیشتر از موعد آن گذشته نباشد ارائه کنند. مسافرین به جای ارائه برگه تشخیص بیماری می توانند گواهی دوبار واکسیناسیون کرونا ارائه دهند. واکسیناسیون دوم باید ۱۴ روز قبل از ورود به کشور انجام شده باشد. برای کودکان زیر یک سال تست و یا گواهی واکسیناسیون کرونا اجباری نمی باشد. مسافرین ورودی از فدراسیون روسیه می توانند از اپلیکیشن مخصوص مصوبه میان دو کشور استفاده کنند. شرایط قرنطینه جمهوری ارمنستان هنوز تا دو ماه دیگر دایر خواهد بود. مسافرین ورودی می توانند اسناد مربوط به تست و یا واکسیناسیون کرونا را در اپلیکیشن مخصوص دانلود کرده و به مبادی مرزی ارائه دهند. اگر مسافر می خواهد تست کرونا را در نقطه مرزی دهد، باید تا اعلام نتیجه تست قرنطینه شود. در صورت نتیجه مثبت تست کرونا مسافر ورودی باید به مدت ۱۴ روز در ارمنستان با خرج خود قرنطینه شود. گواهی های لازم باید به زبان های ارمنی روسی و یا انگلیسی باشد. در این گواهی باید مشخصات مسافر ورودی و در صورت واکسیناسیون نام واکسن و تاریخ دو تزریق همراه با گواهی مهر شده سازمان مربوطه ارائه شود.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا