Top

آرمن گریگوریان: قبل از شروع کار تعیین مرز ، نیروهای آذربایجانی باید قلمرو حاکمیت جمهوری ارمنستان را ترک کنند

جمهوری ارمنستان در پاسخ به پیشنهاد روسیه برای شروع روند   تعیین مرز ، بر لزوم خروج نمایندگان نیروهای مسلح آذربایجان از قلمرو حاکمیت جمهوری ارمنستان قبل از شروع چنین کاری تأکید کرد ، فقط در این صورت شرایط برای چنین بحث هایی ایجاد می شود.

 این مطلب را آرمن گریگوریان دبیر شورای امنیت جمهوری ارمنستان   به درخواست ” آرمن پرس ” با ارائه رویكرد جمهوری ارمنستان در مورد پیشنهاد فدراسیون روسیه برای شروع كارهای   تعیین مرز ها  بین ارمنستان و آذربایجان بیان کرد.

وی گفت :  در 18 ماه مه ، طرف روسی پیشنهادی را برای شروع  روند تعیین مرز  بین جمهوری ارمنستان و جمهوری آذربایجان ارایه کرد. در پاسخ ، طرف ارمنی بر لزوم خروج نمایندگان نیروهای مسلح آذربایجان از قلمرو حاکمیت جمهوری ارمنستان قبل از شروع چنین کاری تأکید کرد و پس از آن فقط شرایط برای چنین بحث هایی ایجاد می شود.

ما از تلاش های طرف روسی برای کمک به حل اوضاع ، ابراز آمادگی برای ادامه همکاری نزدیک قدردانی می کنیم  ، و در عین حال تأکید می کنیم که حفظ کامل تمامیت ارضی برای جمهوری ارمنستان نمی تواند موضوع بحث باشد. ما  تاکید می کنیم که  اقدامات اخیر طرف آذربایجانی   با هدف عدم انجام تعهدات خود در بیانیه های 9 نوامبر 2020 و 11 ژانویه 2021 که توسط رهبران ارمنستان ، روسیه و آذربایجان امضاء شده اند  انجام شده است.  

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا