Top

USCIRF از وضعیت کلیسای سورب قازانچتسوتس در شوشی ابراز نگرانی می کند

کمیسیون آزادی مذهب بین المللی ایالات متحده (USCIRF) به شدت نگران وضعیت کلیسای  سورب  قازانچتسوتس  در شوشی است.

نادین ماینزا ، کمیسر  USCIRF گفت:  USCIRF نگران گزارشات مربوط به  حفاظت از آثار دینی  دیگر است.  در میان آنها سورب  قازانچتسوتس  کلیسای رسولی ارامنه     در شوشی است که گنبدهای آن تحت عنوان” مرمت “بدون مشارکت یک مجلس  دینی  برداشته شد.

وی افزود که اگرچه کلیسای   پس از آسیب دیدن توسط گلوله باران آذربایجان نیاز به بازسازی دارد ، اما ضروری است که سایر آثار دینی  به درستی بازسازی و حفظ شوند.

کمیسیون آزادی مذهب بین المللی ایالات متحده در گزارش خود در سال 2021 از وزارت خارجه این کشور خواست تا آذربایجان را که در نقض فاحش آزادی مذهب دخیل است تحت نظارت دقیق قرار دهد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا