Top

مارینا کالیوراند: “پارک غنایم جنگی” در باکو باید بسته شود

“من از آذربایجان می خواهم که تعهدات بین المللی خود منجمله توافق آتش بس و حکم دادگاه حقوق بشر اروپا را که مربوط به بیش از 200 شهروندان ارمنی شده است عمل کند.” به گزارش “نیوز ای ام” این مطلب را مارینا کالیوراند نماینده پارلمان اروپا در هنگام بحث در مورد قطعنامه آزادی اسرای جنگی ارمنی در پارلمان اروپا بیان کرده است.

وی گفت: جنگ هرگز تصمیم خوبی نبوده است. این باعث مرگ های غیر ضروری و رنج می شود و برای بهبود زخم ها زمان لازم است. در این زمینه اجازه بدهید روی سه موضوع کنونی مختلف تمرکز کنم. اولین: نیاز به آزادی اسیران جنگی ارمنی و سایر زندانیان است. من از آذربایجان می خواهم که تعهدات بین المللی خود منجمله توافق آتش بس و حکم دادگاه حقوق بشر اروپا را که مربوط به بیش از 200 شهروندان ارمنی شده است عمل کند. دوم: پرهیز از سخنان تحریک آمیز و گسترش نفرت پراکنی می باشد. جدی ترین نمونه آن “پارک غنایم جنگی” در باکو است. آن باید بسته شود. سوم: حوادث مرزی (بین ارمنستان و آذربایجان) جدی و نگران کننده است. من از آذربایجان می خواهم که قلمرو ارمنستان را ترک کند و مذاکرات مناسبی را با ارمنستان آغاز کند.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا