Top

روزنامه “جمهوری ارمنستان”: درخواست های شدید شورای امنیت از آذربایجان

 روزنامه  “جمهوری ارمنستان” در یکی از مقاله های خود نوشته است که   پارلمان اروپا قطعنامه ای را با 607 رأی موافق تصویب کرد و    اقدامات آذربایجان را شدیدا  محکوم کرد. این اولین گامی است که با استفاده از این ساختار بزرگ اروپایی جنایات جنگی توسط آذربایجان ارزیابی می شود. شکی نیست که این تصمیم شورای اروپا مقدمه ای است برای اقدامات انجام شده توسط سازمانهای بین المللی در نتیجه اقدامات دیپلماتیک   ارمنستان.  این اقدامات نه تنها برای ارزیابی کافی از آنچه اتفاق افتاده بلکه برای انجام مأموریت مهم   در جهت  وارد کردن روندهای فعال در منطقه در چارچوب هنجارهای حقوق بین الملل ضروری است.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا