Top

“راهروی زنگزور” تهدیدی نه فقط برای ارمنستان بلکه برای ایران نیز می باشد

چشم انداز اجرای به اصطلاح “راهروی زنگزور” که توسط باکو و آنکارا تبلیغ می شود تهدیدی نه فقط برای منافع امنیت ملی ارمنستان بلکه برای همسایه ما ایران نیز می باشد. این یک چالش مستقیم خطاب به ایروان و تهران است. به گزارش “آرمینفو” این مطلب را واردان وسكانیان رئیس كرسی ایرانشناسی دانشكده شرق شناسی دانشگاه دولتی ایروان بیان کرده است.

من متقاعد شده ام که الهام علی اف این کار را نه به خاطر منافع شخصی خود بلکه به نفع و در تحت فشار اردوغان همتای ترک خود انجام می دهد. وسکانیان تاکید کرد که دالانی از طریق قلمرو ارمنستان برای ترکها برای اجرای برنامه های قدیمی خود را با روحیه توران بزرگ لازم است. اردوغان امروز با در نظر گرفتن اوضاع مساعد ایجاد شده برای خود و تضعیف ارمنستان با پشتیبانی علی اف سعی می کند این کار را انجام دهد.

ایرانشناس اجرای این راهرو را فرصتی برای تقویت موقعیت آنکارا در قفقاز جنوبی می داند که نتیجه اجتناب ناپذیر برقراری ارتباط مستقیم زمینی بین ترکیه و آذربایجان خواهد بود.

به گفته وی این تهدیدی مستقیم برای امنیت ایران می باشد زیرا به این ترتیب مرزهای شمالی کشور به ویژه شمال غربی در واقع در محاصره ترکی قرار خواهد گرفت.

بنابراین، چشم انداز از دست دادن حق حاکمیت ایروان بر هر منطقه از استان سیونیک با منافع تهران در تناقض مستقیم است. اظهارات اخیر مجتبی ذوالنوری سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، رئیس کمیته سیاست خارجی و امنیت مجلس ملی جمهوری اسلامی ایران به وضوح موقعیت تهران را منعکس کردند.

ذوالنوری بسیار شفاف غیر قابل قبول بودن هرگونه تغییری در مرزهای دولتی بین ارمنستان و ایران را اعلام کرده است. به هیچ وجه. این در مورد چشم انداز تجاوز آذربایجان به ارمنستان به ویژه در پرتو حملات اخیر آذربایجانی و مستقر شدن اطراف دریاچه سیاه است.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا