Top

مذاکرات در مورد قسمت دریاچه سیاه ادامه دارد

در حال حاضر هیچ سندی امضا نشده است. یک سند کاری وجود داشت که نخست وزیر  ارمنستان  در مورد آن به طور مفصل از تریبون  مجلس ملی   صحبت کرد.  به گزارش آرمن پرس این مطلب را    سورن پاپیکیان سرپرست وزارت   مدیریت منطقه ای  و زیرساخت ها در جریان  گفتگو  با خبرنگاران در گیمری ، با اشاره به بیانیه نیکول پاشینیان  کفیل نخست وزیری در مورد آن که  وی این سند را   امضاء خواهد کرد بیان کرد  . وی گفت :   هیچ سندی در حال حاضر وجود ندارد. به عبارت دیگر ، هر پیشنهادی که ممکن است توسط کشور ثالث یا واسطه ای بیان شود ، باید یا   به ما برسد یا به طرف دیگر برود. برای ما به این شکل قابل قبول است.  سورن پاپیکیان خاطرنشان کرد   که این یک روند کاری است ، هیچ شرطی برای امضای آن سند وجود ندارد.

وی  با اشاره به مذاکرات    در حال انجام گفت که مذاکرات ادامه دارد. “بدیهی است که قسمت اصلی بخشی از دریاچه سیاه  است ، جایی که سربازان کشور همسایه در قسمتهای خاصی مستقر هستند ، اما در بسیاری از  بخش ها  اوضاع متفاوت است.

وی گفت :  ما سعی می کنیم موضوع را از طریق مذاکره و با کمترین سرعت و بدون هیچ گونه تشدیدی حل کنیم.  هم شرکای روسی ما و هم شرکای  سازمان پیمان امنیت جمعی  در آن  شرکت می کنند.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا