Top

ارمنستان مراجعه به سازمان پیمان امنیت جمعی طبق ماده 4 این توافق نامه را منتفی نمی کند

ارمنستان مراجعه به سازمان پیمان امنیت جمعی طبق ماده 4 این توافق نامه را منتفی نمی کند. به گزارش “اسپوتنیک آرمنیا” این مطلب را آرمن گریگوریان دبیر شورای امنیت جمهوری ارمنستان در مصاحبه با تلویزیون عمومی ارمنستان بیان کرده است.

“سازمان پیمان امنیت جمعی متعهد است مأموریتی به منطقه مناقشه یا در شرایط فعلی به قلمرو آن کشور را ارسال کند تا ماموریت بتواند ارزیابی کند. “ما امیدوار هستیم که سازمان پیمان امنیت جمعی مأموریتی ارسال خواهد کرد. دبیر شورای امنیت گفت كه بعد از حادثه دردناك كه در مرز اتفاق افتاده سازمان پیمان امنیت جمعی باید روند را تسریع كند. گریگوریان تاکید کرد: “راه های حل بحران از طریق روش های مسالمت آمیز دیپلماتیک در حال اتمام است و شرایطی برای مراجعه به سازمان پیمان امنیت جمعی طبق ماده 4 ایجاد می شود.”

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا