Top

شهردار پاریس در ماه اکتبر از ایروان بازدید خواهد کرد

نیکول پاشینیان کفیل نخست وزیر ارمنستان با آنن هیدالگو شهردار پاریس دیدار کرده است. شهردار پاریس از سفر نیکول پاشینیان به فرانسه استقبال کرده و تاکید کرده است: “ما همیشه در کنار ارمنستان هستیم و روابط تنگاتنگی خواهیم داشت. در این شرایط سخت برای ارمنستان ما موضعگیری روشنی را ارائه داده ایم. ما ارمنستان و مردم ارمنستان را تنها نخواهیم گذاشت. “

به گزارش “آرمنپرس” به نقل از اداره اطلاعات و روابط عمومی دفتر نخست وزیر جمهوری ارمنستان نیکول پاشینیان کفیل نخست وزیر کشورمان تاکید کرده است: “ما در ماه اکتبر منتظر دیدن شما در ایروان هستیم و در طی آن سفر اقدامات آینده خود مورد بحث قرار خواهند گرفت. من می خواهم از شما برای ابتکار عمل نامگذاری یک میدان در پاریس به نام ارمنستان تشکر کنم. این یک ابتکار بسیار مهمی می باشد. “من امیدوارم که همکاری پایتخت های ما به ویژه در زمینه های آموزش و زیرساخت ها و گردشگری عمیق تر خواهد شد.”

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا