Top

عملکرد های گروه کاری سه جانبه در مورد مسئله رفع انسداد متوقف شده اند

عملکرد های گروه کاری به ریاست معاونان نخست وزیر ارمنستان، روسیه و آذربایجان برای رفع انسداد کلیه روابط اقتصادی و حمل و نقل در منطقه مخصوصا بعد از حوادث اخیر مرزی متوقف شده اند. به گزارش “آرمنپرس” این مطلب را مهر گریگوریان سرپرست معاون نخست وزیر جمهوری ارمنستان که رئیس گروه کاری ارمنستان است بیان کرده است.

گریگوریان گفت: در حال حاضر کارها ادامه ندارند. من بارها اعلام کرده ام که این کار تنها در صورت ثبات وضعیت عمومی پرثمر خواهد بود. در این وضعیت و شرایط در مرز من فکر نمی کنم که کارهای سازنده در آن سیستم عامل امکان پذیر باشد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا