Top

اتحادیه اقتصادی اوراسیا پاسخ مشترکی به تحریم های غرب را آماده می کند

اتحادیه اقتصادی اوراسیا پاسخ مشترکی به تحریم های غرب را آماده می کند اما باید از نظر هنجارهای سازمان تجارت جهانی مشروع باشد. به گزارش “نیوز ای ام” این مطلب را آلكساندر پانكین معاون وزیر امور خارجه روسیه  در مصاحبه با “ریا نووستی” بیان کرده است.

پانكین گفت: موضوع پاسخ به اقدامات تحریم های غیر دوستانه کشورهای ثالث علیه اتحادیه اقتصادی اوراسیا (کشورها) در دستور کار قرار دارد، آن مورد بحث قرار می گیرد و قرار خواهد گرفت . اما باید در نظر گرفت که این موضوع باید مربوط به اشکال خاص، مقیاس، حجم و خسارات احتمالی این نوع تحریم ها باشد که از نظر سازمان بهداشت جهانی و سایر نهاد ها قانونی خواهد بود.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا