Top

ارمنستان به عنوان عضو هیئت اجرایی سازمان جهانی گردشگری انتخاب شده است

ارمنستان در نتیجه رای گیری با دریافت آرا لازم برای مدت 4 سال به عضو هیئت اجرایی سازمان جهانی انتخاب شده است.

شصت و هفتمین جلسه کمیسیون منطقه ای اروپا سازمان جهانی گردشگری سازمان ملل متحد در سال 2022 در ارمنستان برگزار خواهد شد. به گزارش “اسپوتنیک آرمنیا” این بیانیه در صفحه رسمی فیس بوک سرویس مطبوعاتی کمیته گردشگری جمهوری ارمنستان نوشته شده است.

چنین تصمیمی در آتن که در آنجا طی این روزها شصت و ششمین جلسه منطقه ای اروپا سازمان جهانی گردشگری سازمان ملل متحد برگزار می شود اتخاذ شده است. در بیانیه آمده است: ارمنستان با دریافت 24 رأی موافق از کشورهای عضو منطقه اروپا، در مدت سال های 2021-2025 عضو هیئت اجرایی سازمان جهانی جهانگردی سازمان ملل متحد انتخاب شده است.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا