Top

معاونان وزیر امور خارجه ارمنستان از مقام ها بر کنار شده اند

به گزارش “اسپوتنیک آرمنیا” آوت آدونتس، آرتاک آپیتونیان و گاگیک غلاچیان معاونان وزیر امور خارجه ارمنستان از مقام خود بر کنار شدند.  تیگران آوینیان سرپرست معاون نخست وزیر ارمنستان تصمیم مربوطه نیکول پاشینیان کفیل نخست وزیر کشورمان را تصویب کرده است.

در این تصمیم آمده است: طبق ماده 9، قسمت 1 قانون جمهوری ارمنستان “در مورد خدمات عمومی” آوت آدونتس، آرتاک آپیتونیان و گاگیک غلاچیان معاونان وزیر امور خارجه ارمنستان از مقام های خود بر کنار شده اند.

در حال حاضر آرمن قووندیان یک نفر از معاونان وزیر در وزارت امور خارجه مشغول به کار است.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا